Titulbilde

Uzmanības deficīta un hiperaktivitātes sindroms (UDHS) - Rakstu sērija: „Kā ārstēt dvēseli?” 21. daļa!

Ko tas nozīmē?


Uzmanības deficīta un hiperaktivitātes sindroms ir viens no visbiežāk sastopamajiem psihisko traucējumu veidiem bērnībā, ar sākumu pirmsskolas vecumā, kas var saglabāties pusaudžu un pieaugušo vecumā. UDHS galvenās izpausmes ir uzmanības koncentrēšanas grūtības (uzmanības deficīts), hiperaktivitāte (motors nemiers) un impulsivitāte (impulsu kontroles traucējumi), kas būtiski traucē sociālajai funkcionēšanai un ierobežo bērna spējas veiksmīgi iekļauties izglītības sistēmā un citās vidēs. Šo traucējumu sekas var būt vērojamas visas dzīves laikā un var būtiski pasliktināt pacienta sociālo adaptāciju, kā arī palielināt risku citu psihisko traucējumu attīstībai, piemēram, uzvedības un/vai emociju traucējumiem, atkarībai, ja UDHS netiek atklāts un ārstēts. Simptomi nav vienādi visiem bērniem, dažiem var būt vairāk izteikti tieši uzmanības traucējumi, citiem – vairāk hiperaktivitātes izpausmes, citiem viss kopā. [1., 2., 8., 9.]


Kādas pazīmes var liecināt par UDHS?


Kritēriji no ASV slimību klasifikatora DSM-5, kas ir līdzīgi Latvijā izmantotajiem SSK-10 kritējiem.

Neuzmanība (6 vai vairāk simptomi bērniem līdz 16 gadu vecumam; 5 vai vairāk simptomi no 17 gadu vecuma un pieaugušajiem; neuzmanības simptomiem jāpastāv vismaz 6 mēnešus, un tie nav atbilstoši attīstībai (DSM 5)):

 1. Bieži zaudē uzmanību vai pieļauj neuzmanības kļūdas veicot uzdevumus skolā, mājas darbus vai piedaloties kādās citās aktivitātēs.
 2. Grūtības noturēt uzmanību mācoties vai rotaļājoties.
 3. Rodas iespaids, ka bērns nedzird, ko viņam saka.
 4. Bieži nespēj sekot norādījumiem/instrukcijām, nespēj pabeigt mājas darbus,uzdevumus.
 5. Bieži grūtības sagādā savu uzdevumu un aktivitāšu plānošana.
 6. Bieži izvairās, izrāda nepatiku vai veic negribīgi uzdevumus, kas prasa garīgu piepūli ilgāku laika periodu (piemēram, mājas darbi, uzdevumi).
 7. Bieži zaudē priekšmetus, kas nepieciešami uzdevumu veikšanai un aktivitātēm (piemēram, skolas materiālus, zīmuļus, grāmatas, atslēgas, maku, telefonu).
 8. Bieži uzmanība viegli novēršama ar apkārtējiem kairinātājiem.
 9. Bieži ikdienā aizmāršīgs [2., 3., 4.]

Hiperaktivitāte un impulsivitāte (6 un vairāk simptomi bērniem līdz 16 gadu vecumam; 5 un vairāk simptomi no 17 gadu vecuma un pieaugušajiem; hiperaktivitātes un impulsivitātes simptomiem jāpastāv vismaz 6 mēnešus, un tie nav atbilstoši attīstībai (DSM 5)):

 

 1. Bieži nemierīgi kustina rokas, vicina kājas, dīdās, nespēj mierīgi nosēdēt.
 2. Bieži atstāj savu vietu/krēslu situācijās, kad būtu jāsēž.
 3. Bieži sāk skriet vai rāpties situācijās, kad tas nav atļauts vai ir nevietā.
 4. Bieži nespēj klusi spēlēties vai piedalīties brīvā laikā aktivitātēs.
 5. Bieži pārmērīgi kustīgs, it kā būtu darbināms ar motoru.
 6. Bieži pārmērīgs savā runā.
 7. Bieži izplūst savā atbildē pirms jautātājs pabeidzis jautājumu.
 8. Bieži ir grūtības sagaidīt savu kārtu
 9. Bieži pārtrauc citus vai iejaucās [2., 3., 4.]

Latvijā hiperaktivitātes un impulsivitātes simptomi ir sadalīti 2 grupās pēc SSK-10 – 1.-5. kritēriji pieder pie hiperaktivitāte simptomiem, jābūt vismaz 3 kritērijiem 6 mēnešu laikā; impulsivitātes simptomi 6.-9. kritēriji, no kuriem jābūt vismaz vienam 6 mēnešu laikā. [1.]


Papildus jāizpildās sekojošiem kritērijiem:

 1. Neuzmanības vai hiperaktivitātes-impulsivitātes simptomus jānovēro līdz 12 gadu vecumam pēc DSM-5 vai līdz 7 gadiem pēc SSK-10.
 2. Simptomiem jāparādās 2 vai vairākās situācijās – skolā, mājās utt.
 3. Simptomi ir saistīti ar klīniski nozīmīgu distresu vai traucējumiem personas sociālajā, pedagoģiskajā un turpmākajā profesionālajā dzīvē.
 4. Simptomi neatbilst citiem psihiskiem traucējumiem (vispārējiem attīstības traucējumu kritērijiem, depresijas kritērijiem, mānijas kritērijiem, trauksmes kritērijiem). [1., 3.]

Uzmanības traucējumu ar hiperaktivitāti un agresiju izvērtēšanas skala IOWA Conners Rating Scale (Inatension with Overactivity and Agression) Adaptēts pēc: Loney J., Milich R., 1982
[1.].

Nav
novērots (0)
Viegli
izteikts (1)

Mēreni
izteikts (2)
Ļoti
izteikts (3)

Neuzmanības un hiperaktivitātes subskala
1. Nemiers
2. Dungošana un citu dīvainu skaņu izdvešana
3. Kaitināms un impulsīvs
4. Nenoturīga uzmanība
5. Nespēj pabeigt iesākto


Opozicionāri izaicinošas uzvedības subskala
6. Strīdīgs, ķildīgs
7. Rīkojas “viltīgi”
8. Dusmu izvirdumi,
eksplozivitāte
9. Izaicinoša uzvedība
10. Nesadarbošanās


Katras subskalas maksimālā vērtība ir 15 punkti. Skala lietojama UDHS intensitātes un klīnisko īpatnību strukturētai izvērtēšanai.


Kas notiek pieaugušo vecumā?


Aptuveni 30% līdz pat 70% UDHS simptomi pieaugušo vecumā saglabājas, kas ietekmē dzīves kvalitāti un spēju iekļauties apkārtējā vidē. UDHS saglabājušies simptomi pieaugušo vecumā saistīti ar augstāku risku blakusslimību attīstībai un sociālai dezadaptācijai. Pieaugušo vecumā pacienti ar UDHS biežāk sūdzas par koncentrēšanas grūtībā, īstermiņa atmiņas traucējumiem, garastāvokļa svārstībām, nevis par impulsivitāti un uzmanības vājumu. Klasiskai, UDHS ainai uzslāņojas garastāvokļa, personības traucējumi, atkarības (vielu lietošanas, azartspēles). Kopumā nav pamata uzskatīt, ka cilvēkiem ar UDHS ir pavājināts intelekts, biežāk problēma ir tajā, ka pacienti ar UDHS nav spējuši iegūt pietiekamu izglītību augstāk minēto simptomu un uzvedības dēļ. [1.]


N.B. Iepriekš nediagnosticēts UDHS ir jāatklāj un jādiagnosticē arī pieaugušo vecumā. UDHS diagnostika un adekvāta ārstēšana pieaugušo vecumā ļauj būtiski mazināt darbnespējas, antisociālas uzvedības, vielu atkarības un citu psihisko traucējumu veidošanās riskus un izvairīties no ilgtermiņa sekām. Ir pieejams paštests UDHS atklāšanai pieaugušo vecumā, ko var atrast “Uzmanības deficīta un hiperaktivitātes sindroma (UDHS) diagnostika un ārstēšana bērniem un pusaudžiem Klīniskais algoritms” https://www.spkc.gov.lv/lv/media/6045/download 1.pielikumā
(instrukcija un tests).


Kas notiek Latvijā un citur?


Latvijā pēc SPKC datiem 2016. gadā hiperkinētiski traucējumi, pie kuriem pieder UDHS, diagnosticēti 964 pacientiem, no kuriem 43 atklāti tieši 2016. gadā. [5.] ASV 2016. gadā bērnu skaits ar jebkad diagnosticēto UDHS bija 6,1 miljoni (9,4%) (NSCH2016) [4., 6.]


Palīdzības iespējas.

UDHS ārstēšana ir kompleksa, tajā piedalās bērns, bērna vecāki, skolotāji (gan pirmsskolas iestādēs, gan skolās), sociālie darbinieki un ārsti (bērnu psihiatrs, neirologs, psihoterapeits, pediatrs, ģimenes ārsts). Amerikas pediatru akadēmija (AAP), tāpat arī Latvijas UDHS ārstēšanas algoritmi, rekomendē bērniem līdz 6 gadu vecumam sākt ar nefarmakoloģiskām intervencēm, bet pēc 6 gadu vecuma rekomendācijās, paralēli nefarmakoloģiskām intervencēm, iekļauj arī medikamentozo terapiju. [2., 3., 7.]

Nefarmakoloģiskās intervences iekļauj psihoedukāciju, psihosociālās intervences pirmsskolas un skolas vidē (pedagogu izglītojošie pasākumi par UDHS, mācību klases struktūras un akadēmisko prasību analīze, problēmsituāciju indentifikācija), uz uzvedību fokusētas ģimenes intervences, sociālo iemaņu trenēšana, KBT, uztura terapija. [2., 3.]

Ārstēšanas programmā/plānā, ko izstrādā speciālists, piedalās dažādi cilvēki, lai palīdzētu bērnam ar UDHS iekļauties dažādās vidēs. Piemēram, skolotāji informēti par ārstēšanas plānu un individuālajām īpatnībām/vajadzībām. Šī plāna sastādīšana un iesaistīto cilvēku informēšana palīdz nodrošināt nepieciešanos atbalsta pasākumus, piemēram, mācību klases izkārtojums, vizuālā atbalsta materiālu izmantošana, papildus laika piešķiršana un garāka uzdevu sadalīšana posmos, atbalsta personāla iesaistīšanas mācību procesā utt. [2., 3., 7.]

Pirmās izvēles medikamenti ir metilfenidāta preparāti (īsas vai garas darbības zāļu formas). Otrās izvēles medikaments ir ne–stimulantu grupas preparāts atomoksetīns (noradrenalīna atpakaļsaistes inhibitors), kas rekomendēts, ja pacientam ir blaknes no metilfenidāta vai arī nav pietiekama terapeitiskā efekta, lietojot metilfenidātu ilgāk par 6 nedēļām. [2., 3.]

N.B. Izmantojot medikamentozo terapiju pārliecinieties, ka dodat bērnam medikamenta pareizo devu pareizā laikā. Neuzticiet medikamentu lietošanu bērniem un pusaudžiem bez uzraudzības. Glabājiet medikamentus bērnam nepieejamā vietā. Nedodiet medikamentus līdzi bērnam uz skolu, ja to lietošana nepieciešama dienas laikā, tad patstāvīgi nogādājiet tos skolas medmāsai. [8.]

Ko darīt tuviniekiem?

 1. Izveidot ikdienas rutīnu (regulāra dienas kārtība, pamošanās un došanās gulēt vienā un tajā pašā laikā katru dienu).
 2. Būt organizētiem (mudināt bērnu/tuvinieku likt mantas tām paredzētajās vietās, lai mazinātu iespēju tās pazaudēt).
 3. Regulēt kairinātājus (izslēgt TV, mazināt troksni, nodrošināt bērnam/tuviniekam tīru darba virsmu pildot mājas darbus).
 4. Mazināt izvēles iespējas.
 5. Sarunā ar bērnu/tuvinieku esiet skaidrs un konkrēts.
 6. Palīdziet sastādīt plānu.
 7. Izveidojiet apbalvojuma sistēmu.
 8. Disciplinējiet efektīvi, neizmantojiet kliegšanu, nosodīšanu, bet izmantojies skaidras norādes, pārtraukumus, privilēģiju mazināšanu.
 9. Izmantojiet pozitīvas iespējas, kur Jūsu bērns/tuvinieks var gūt panākumus vai pozitīvo pieredzi.
 10. Pieturieties pie veselīga dzīvesveida [3., 7.].

Atsauces.

 

Raksta autore:

 ārste - psihiatre, narkoloģe Jūlija Līce.

 

Ilustrāciju autors: Designed by Dooder / Freepik/ ilustrācijas rediģējusi panaceja.lv

 

 


Facebook Twitter Draugiem.lv Youtube Foursquare
BLOGS

Pieteikties vizītei


Izvēlieties speciālistu.

Izvēlieties vietu.


Izvēlieties vietu.

Atstāj šo lauku tukšu:

Uzdod mums savu jautājumu
Atstāj šo lauku tukšu:

Pieteikties jaunumiem